People

Current Members

Alumni


1、Xinghong SHEN, 2023.07-2023.08, Summer Intern, Fudan University2、Sihui MA, 2020.01-2023.03, Visiting Student, Peking University3、Penghan FU, 2021.07-2021.08, Summer Intern, Shanghai Jiao Tong University4、Xia LIU, 2019.09-2021.01, Research Assistance, Jiangsu Normal University

Westlake University, 600 Dunyu Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, China 310030
Est. 2019 浙ICP备18025489号